top of page

 תקשור וכוונון       TUNING

אבחון  אנרגטי   

  מסע   הנשמה- הדרך שלך אל עצמך 

 קריאה אנרגטית  וכוונון לאני הפנימי ,בה נבחן ונראה את כל ההשפעות האנרגטיות שאנו חווים וצומחים דרכם.

במהלך המפגש תקבל תקשור וסקירה אנרגטית , חיבור וכוונון מדויק לעצמך בליווי הדרכה רוחנית ,

קבלת מידע על האנרגיות , הפוטנציאלים והרבדים השונים הצפויים  לאורך השנה. 

חניכה, הפעלה אנרגטית ומסע קולי לאיסוף חלקיקי הנשמה וקבלת הדרכה וריפוי מהעצמיים הגבוהים.

.

 

 

Tuning 

 להרשמה ללייבים נוספים ותחזיות אנרגטיות עקבו אחרי עמוד הפייסבוק שלמטה 

bottom of page